Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződés hatálya, a szerződő felek
Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Softwave Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-025735
Székhely: 9023 Győr Mester utca 38.
Adószám: 24775843-1-08
Bankszámlaszám: ERSTE Bank 11600006-00000000-81347421
Telefon: +36 20/262-0953
E-mail: info@softwave.hu
Honlap: www.softwave.hu

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.softwave.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
Ön megrendelésével jelen alábbi szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, amely Ön, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) és a Szolgáltató között a megrendeléssel jön létre.
Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket a Szolgáltató iktatja és tárolja.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A rendelés elküldésével a Vevő és a Szolgáltató, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.
A rendelés elfogadásához a Vevő azon adatai szükségesek, amelyeket a webáruház regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre.

Amennyiben a Vevő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Vevő kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

2. Szavatosság

A Szolgáltató által üzemeltett Softwave webáruház új termékeket értékesít. A szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk, illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik.

3. Elállási jog

Vevő a törvények szerint jogosult az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól (elállási jog). Amennyiben Vevő az elállási jogával élni kíván, azt írásban (levélben vagy e-mailben) teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátuma számít a 8 munkanap beszámításakor.
A Szolgáltató a Vevő részére törvényi kereteken felül egyedi elállási jogot is biztosít: a Vevő jogosult a megrendelést követő 12 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét írásban kell jeleznie az alábbi email címen: info@softwave.hu. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
Az elállási jog gyakorlásának esetében a Vevő köteles a termékeket a számlával együtt a Szolgáltató üzletébe (9023 Győr, Mester utva 38 ), előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy postai úton, illetve futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli.
Fodrászollók, ritkítóollók, kéz – és lábápoló eszközök, szemöldökcsipeszek csak sérülésmentes, felbontatlan csomagolásban, továbbértékesítésre alkalmas állapotban, egyéb termékek csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltathatóak vissza. Amennyiben a termék sérült, vagy viseltes állapotban van, Szolgáltató kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az elállási jog tehát nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.
Szolgáltató köteles a részére megfelelő módon visszaszolgáltatott és a megfelelő állapotban lévő termékek ellenértékét, a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül, Vevő által megadott számlaszámra visszatéríteni. A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.

4. Árak, termékek, ajándékok

A Szolgáltató által üzemeltetett www.softwave.hu oldalon feltüntetett árak az adott termék végső Vevői árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Vevő megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes áron szállítja ki. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek árai, elérhetőségei, leírásai, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.
A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a www.softwave.hu weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a gyártó ajándékot biztosít, amelyet a Szolgáltató a termék mellett a honlapon feltüntet. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani. Az ajándék rendelésenként választható, több termék rendelése esetén is.
Szolgáltató kizárólag a gyártó által biztosított készlet erejéig biztosítja az ajándékot. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; ez esetben a már kifizetett vásárláskori árat visszautalja a Vevő számára.

5. Szállítási feltételek

A szállítás költsége a vásárlási összegtől függő. Ennek a mindenkori költségét a „Szállítási feltételek” tartalmazza.
A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 2-4 munkanapon belül történik. Ettől eltérő szállítás is lehet, amennyiben a termék sem a Szolgáltatónál, sem a nagykereskedőnél nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 10 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről a Szolgáltató minden esetben értesíti a Vevőt.
A szállítás a regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld.
Vevő kérheti a regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a vásárlási összesítéskor a megjegyzés rovatba ezt feltünteti.
Vevő kérheti a szállítást az általánosnál rövidebb határidőre is, amennyiben ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +3620/262-0953, e-mail: info@softwave.hu) jelzi. Szolgáltató az egyeztetés után értesíti a Vevőt, hogy a rövidebb határidővel történő szállítást teljesíthető-e.
Az egy napon belül, azonos regisztrált Vevő által leadott megrendeléseket Szolgáltató összevonja. Az ezeknél a rendeléseknél felhasznált kupon, vásárlási utalvány, pont vagy választott ajándék közül csak az egyik kedvezmény érvényesíthető.
A termékek kiszállítását szerződött partnerünk a GLS.
Amennyiben a kiszállított termék hibás, sérült, lehetőség van a postás jelenlétében jegyzőkönyv felvételére és ha a termék hibája indokolja, annak visszaküldésére.
Azon termékeknél, melyeknél fel van tüntetve a postai utánvétel lehetősége, a Vevő kérésére a Szolgáltató postai küldeményként juttatja el a csomagot, a mindenkori postai díjszabásban előírt összegért.

Lehetőség van a termékek személyes átvételére is, ezt a megrendeléskor kell jelezni. A megrendelt áruk összekészítése után erről értesítjük a Vevőt.

6. Fizetési feltételek

Fizetésre a termék átvételekor kerül sor készpénzben, kiszállításnál a futár részére, vagy személyes átvételkor a kollégánktól. Előre utalásnál az alábbi bankszámlaszámra a rendelési azonosító feltüntetése mellet. Erste Bank ERSTE Bank 11600006-00000000-81347421

7. Panaszkezelés

A Szolgáltató célja, hogy minden megrendelését kifogástalan minőségben teljesítse. Amennyiben Vevőnek panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@softwave.hu email-címen közölhet, vagy személyesen a vásárlók könyvébe való bejegyzéssel élhet. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és írásban tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Győri kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.